Chính sách bảo mật

Cách mà Chí Cường Auto bảo mật thông tin của khách hàng:

Với mục đích bảo mật thông tin của khách hàng 1 cách tuyệt đối, Chí Cường Auto cam kết những điều khoản sau:

  • Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng cho tất cả khách hàng có mua hàng, sử dụng dịch vụ và truy cập website của Chí Cường Auto.
  • Những thông tin mà chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp là thông tin cơ bản để lưu trữ thông tin, không thuộc thông tin nhạy cảm.
  • Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu.
  • Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ trong hệ thống của Chí Cường Auto và chỉ thay đổi khi khách hàng yêu cầu.
  • Tất cả những thông tin này đều được bảo mật, không mua, bán, cho tặng hoặc bị rò rỉ có chủ đích đến đơn vị khác.
  • Những thông tin mà chúng tôi thu thập chỉ được dùng với mục đích phục vụ nhu cầu và nghiên cứu phát triển các tiện ích dành cho khách hàng trong quá trình phục vụ.

Chí Cường Auto thu thập các thông tin gì của khách hàng?

Các thông tin mà khách hàng chủ động cung cấp và thông tin được yêu cầu cung cấp sẽ được Chí Cường lưu trữ bảo mật bao gồm:

  • Thông tin cơ bản về họ, tên,  email, ngày tháng năm sinh, giới tính, sản phẩm mà khách hàng quan tâm, cần được tư vấn…
  • Thông tin nhạy cảm như: Số tài khoản ngân hàng, thông tin đơn hàng, địa chỉ, số điện thoại,….
  • Thông tin về cookie.